2011. május 6., péntek

a Sándor templom

Egy idei felmérés szerint a kijeviek 64%-a vallja hívőnek magát, 9% természetfeletti erőben hisz, 19% nem határozta meg hovatartozását, és 8% ateista. A megkérdezettek 11%-a jár rendszeresen egyházi szertartásokra, 64% ritkán. A pravoszláv vallás a legelterjedtebb, a katolikus hívők alkotják a 3. legnagyobb vallást a városban.
A katolikusokat már a Kijevi Rusz idejébtől említik írásbeli emlékek, Szűz Máriának szentelt dominikánus kolostor állt Obolony és Podol határán, a tatárjárás nyomán semmi nem maradt belőle. Később, a 14.sz.-ban a mai Podol részét alkotó Biszkupscsinán (biszkup=püspök a szó gyökere) alapították az újabb kolostort, a hozzá tartozó Péter-Pál katedrálissal. A kolostor földjein virágzó gazdálkodás folyt, a Podolon 4 kocsmában is mérték a rendházban készített benediktinert. Ennek vetett véget az Oroszországhoz csatlakozást követően Hmelnyickij, a kolostort átépítették, a pravoszláv egyház kapta meg, majd az 1930'as években nem kerülte el sorsát, ezt is felrobbantották - ma kaszárnyaféle van a területén. És állt valaha Pecserszkben is 1 katolikus fatemplom, amely a 18.sz. legvégén leégett.

1816-ban a Napoleon felett győzedelmeskedő II.Sándor orosz cár Kijevben látogatást tett, a kijevi lengyel katolikusok hozzá fordultak engedélyért és támogatásért kőtemplomuk megépítésére. A cár beleegyezett, azt kérte, h a templom az ő névadója, Szent Sándor nevét viselje. Az 1817-es alapkőletételtől 25 év telt el, mire felépült a Sándor templom, a kijevi lengyel nemesek adakozásából. Klasszicista, kocka alakú épület főkupolával és 3 toronnyal, főbejárata 4 oszlopos előtérben van, amihez gránitlépcső vezet. Tágas és világos belső tere, színes üvegablakai vannak, híres az oltárt díszítő Rafael Madonnájának másolata, melyet Olaszországból hoztak. (Az akvarell, az ukrán költő és festő, Tarasz Sevcsenko műve.)

A Sándor templom aktív életet élt, nemcsak istentiszteleteket, hanem gyakran egyházi művek koncertjeit is tartottak és tartanak benne, emlék-és gyászmiséket, a 19. sz. végétől tevékenyen résztvett a templom közvetlen környezetének kialakításában, megújításában. 1879-ben itt keresztelték Kazimierz Malewicz, lengyel származású orosz-szovjet festőt.

A Sándor templomot 1937-ben a lengyel kérdés kapcsán bezárták. A templomnak szerencséje volt, nem rombolták le, hanem 1947-től más célokra használták. Kupolái keresztjeitől megfosztották, belső terét átépítették és a planetáriumot helyezték el benne. Bejárata fölé, a timpanon alá került a felirat, h senki el ne tévessze, hová tér be, de működött benne a történeti könyvtár egyik részlege és szolgált egy időben a "tudományos ateizmus köztársasági házaként".

A rendszerváltozást követően 1989-ben tartottak ismét katolikus misét lépcsőin, 1990-ben visszaadták a katolikus egyháznak, felújítása után, 1994-ben szentelték újra fel, azóta ismét katolikus templom. 2001-ben II.János Pál pápa is felkereste kijevi látogatásakor. Ma a Sándor templomban több nyelven tartanak miséket, havonta-kéthavonta magyar nyelven is.

Nincsenek megjegyzések: