2010. március 6., szombat

A kijevi Pecserszkaja Lavra-

ról lehetetlen egy bejegyzésben írni, minden pravoszláv egyik legfontosabb szent helye, templomok, múzeumok együttese, az 1-számú kijevi látnivaló. Ukrajnában 3 Lavra van, a kijevi a legrégebbi, legnagyobb és legjelentősebb. A Pecserszkaja Lavra nevét barlangkolostornak szokták fordítani, az orosz pescsera (barlang) és a görög lavra (fő férfi kolostor) szavakból, valójában jóval szélesebb feladatoknak eleget tevő, ill. tevékenységet szolgáló monostorról van szó: egyházi, lelki, egykori kulturális, gazdasági központ. A Lavra ma is működő kolostor, itt található az Ukrán Pravoszláv Egyház (Moszkvai Patriarchátus) rezidenciája, a Kijevi Egyházi Akadémia és Szeminárium és változatlanul fontos zarándokhely.

A Pecserszkaja Lavra a Dnyeper jobb partja egyik nagy dombjának nyúlványain, 20 hektáros, nagy területen helyezkedik el, a dombtetőn lévő részt Felső-Lavrának, a domboldali és völgyben épült, barlang-rendszereket is magában foglaló területet - Alsó-Lavrának nevezik. A Lavra területén 100-nál több építmény áll, 15 templom, 4 gazdag múzeum, érdekes kiállítások, régi könyvtár, barlangjaiban több mint 120 szent életű aszkéta szerzetes földi maradványai, föld-feletti templomaiban és földalatti kápolnáiban csodatévő, pravoszlávok körében nagy tiszteletnek örvendő ikonok találhatók. A Lavra 1990 óta az Unesco világörökség része. Sokszor jártam (és még leszek) a Lavrában, minden alkalommal valami újat láttam, tanultam, tapasztaltam - vastag falú, fehér épületei, arany- és zöld kupolái, évszázados kövei, kertje évszaktól függetlenül lenyűgöznek bárkit.

A Lavrát 1051-ben alapította az Athosz-kolostort megjárt, lelkiekben gazdag Szent Antal szerzetes, kivájt barlangban élt remete-életet, imádkozott, vezekelt és virrasztott, tanáccsal látta el a hozzá zarándoklókat, tanította a hozzá csatlakozó remetéket, későbbi szerzeteseket. Egyik tanítványa, Szent Teodóz fektette le a szerzetesi közösség alapjait, kezdte kiépíteni az "anyamonostort", a Pecserszkaja Lavrát.

A Felső-Lavrát vastag várfal fogja körbe, 3 kapun át juthatunk be, a Szent, Gazdasági és a Barlang kapun. A főbejárat, a Szent kapu az egyik legrégebbi épület, külső és belső falait sűrűn freskók fedik, 2szintes, az egyik szintje maga a kapuként szolgáló árkád, felette van a Szentháromság templom. A Szent Kapun áthaladva bizonyos megtisztulást nyerünk, bűneink felétől szabadulunk meg. A Szentháromság templom a 12.sz.-ból való, gazdag ikonosztáza, falait borító bibliai történeteket megjelenítő freskóin kívül kuriózum a padsor - pravoszláv templomokban nem ülnek - itt kivételt tettek a kolostor templommal szembeni kórházából idejáró betegek kedvéért. 

A Szent kaputól a főtérre vezető utat kétoldalt a szerzetesi lakok, cellák fehér épületei szegélyezik, a központi teret az Uszpenszkij Szobor (Istenanya elszenderedése székesegyház) foglalja el. Az Uszpenszkij székesegyház volt az 1ső kőtemplom, amit a szerzetesek építtettek, 1078-ra lett kész, a 13.sz.-i földrengés erősen megrongálta, a tatárjárást követően helyreállították, 1640-re átalakították, a Lavra legnagyobb temploma, legfőbb temetkezési helye. 1941-ben felrobbantották - máig nem bizonyos az elkövetők kiléte: németek, vagy a helyi ellenállás? - 1998-ban újra felépítették. Néhány falmaradványon- és részleten láthatjuk az eredeti korabeli építési módot és sikerült megmenteni a kis templomot a nagy templomban.

A templommal szemben áll a Nagy Harangtorony (18.sz.) - 20.sz. közepéig nem volt ennél magasabb épület Kijevben, 3 emelete különböző stílusú, harangjai negyedóránként jelzik az idő múlását.
Az Uszpenszkij oldalán helyezkedik el a Pecserszki Szent Antal és Teodóz temploma egybeépülve a refektóriummal és az egykori kolostori konyhával - széleskupolájú, bizánci stílusban épült a valaha itt állt templom alapjait felhasználva. Az épületben megjelentek a 19.sz. technikai vívmányai - központi fűtés, világítás. A templom oldalában van Sztolipin, II.Miklós cár belügyminiszterének sírja, akit élete során több merénylet is ért, jóslat szerint így kellett meghalnia - még életében úgy rendelkezett, ott temessék el, ahol meghal.

1 megjegyzés:

Snowqueen írta...

Kijevben ez volt az első, amit megnéztünk anno, csodahely!