2008. október 23., csütörtök

Ósvédfalva - Gammalsvenskby - Змиевка

A lányom - aki skandinavisztikán tanul Pesten - kedvéért írom le ezt a nekem új és meglepő, de valójában gazdag irodalommal rendelkező történetet. Október elején a svéd királyi pár hivatalos látogatást tett Ukrajnában és egyik programjuk Dnyeper parti látogatás volt, a Herszon megyei kicsi Змиевка faluba, ahol még svéd anyanyelvűek élnek.Történetük nem mindennapi, valamikor a 13.sz. táján a mai észt tengerpartra svédek települtek, később az egyik közeli szigetre költöztek, halásztak, őrízték a tengert, kalauzolták az erre hajózókat. Nagy Katalin cárnő új lakosokkal akarta benépesíteni a birodalom számára megszerzett déli területeket, jó termőföldet, házat, adókedvezményt, vallásszabadságot, a katonai szolgálat alól felmentést, védelmet és az 1ső évre ellátást ígért cserébe a letelepedésért. Kb. ezer svéd vágott neki a nagy útnak Dagö szigetéről - a felük ért le délre, ahol semmi nem várta őket. A maroknyi svéd kolónia nehéz körülmények között, ebből a semmiből hozta létre Gammalsvenskby-t, szerezték még és művelték földjeiket, építették templomukat, házaikat, iskolát. A szomszédos falvakat létrehozó németek, távolabb oroszok mellett kisebbséggé váltak, a lutheránus egyházat és iskolákat német nyelvű kántorok, tanítók igazgatták.

Mindezek ellenére évszázadokon át sikerült megőrízni nyelvüket, otthoni szokásaikat, dalaikat és igyekeztek családjaik és Dagö történetét továbbadni az ifjaknak. Közel 100 évig elszigetelve nem volt kapcsolatuk Svédországgal, egy finnországi svéd utazó talált rájuk és indított el mozgalmat megsegítésükre, laza kapcsolat alakult ki Svédország és Gammalsvenskby között. A Svédországba látogatók visszatérve új művelési szokásokat vezettek be, a mezőgazdaság fejlődésnek indult. Svédországból beutazók segítették és tanították Gammalsvenskby-ben élőket hosszabb-rövidebb ideig. A 19.sz. végén az 1ső családok kitelepülnek Kanadába, mert megvonták korábbi hadköteles-mentességüket. A forradalmat követően a Szovjetunióban maradtak kérték hazatelepülésük engedélyezését Svédországba, ahová válságos időre, 1929-re érkeztek meg. Idegeneknek tekintették őket, munkalehetőség egyáltalán nem, vagy korlátozottan volt, nem maradhattak együtt -- úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek Gammalsvenskby-be, ill. néhányan Kanadába mentek tovább, abba a faluba, amit az elődök alapítottak. A sztálini időkben felváltva éhínség, kitelepítések, börtönök és tisztogatások keresztezték életüket és ritkították soraikat, kulák-idők, kolhozosítás, sok-sok elszenvedett sérelem érte a megmaradtakat. Gammalsvenskbyből Sztarosvedszkaja falu lett. A II.VH-ban a "svédek" és németek a megszálló németeket örömmel fogadták, így ezek visszavonulásakor velük menekültek. A VH-t követően azok, akik az internáló táborokat, Gulágokat és börtönöket túlélték, hihetetlen hányattatások után visszatértek a faluba.

A háború után Sztarosvedszkaja és a környező német nevű falvakat megszüntették, a német betelepülőket felejtendő, Zmijevka falut hozták létre. Ezekben az időkben is mintegy 140 ember vallotta magát svéd származásúnak. Mára kevés azon svéd-nyelvűek száma, akik még a régi svéd dialektusban beszélnek, kb. 10 bábuska és gyéduska, de svéd tanítók és tiszteletesek támogatják a mai leszármazottakat. A 3 országban szétszóródott, közös gyökerekkel rendelkező, valamikori svédek rendszeresen ápolják a kapcsolatot, kulturális egyesületekben gondozzák hosszú utat megjárt őseik történetét.


2008. október 14., kedd

Istenanya oltalma ünnep - az ukrán kozákság napja - az UPA emléknapja

Ma (munkanap) egyszerre 3 dologra emlékeznek Ukrajnában - pravoszláv egyházi ünnep, a szent Szűzanya leplének (Istenanya Oltalma) napja (праздник Покрова Пресвятой Богородицы); egyben ma ünneplik az ukrán kozákokat és ma van az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) napja is. Nem véletlennek köszönhető az ünnepek ilyetén egybeesése - elnöki rendeletek kötötték össze a kellemest a politika által kívánatossal.


Az eredeti ünnep, a Szűzanya leplének legendája valós történelmi eseményhez kötődik, az 1.sz.ban a szaracénok görögök elleni ostroma idején esett meg az a csoda, hogy az esti ájtatosság idején Szent András, Krisztus megszállottja észrevette, hogy a Szűzanya leszállt az égből. Égi fény, Angyalok és szent csődület kísérte a Szűzanyát, aki könnyezve imádkozott a templomban a keresztényekért és imáját befejezve a fejét takaró leplet óvó takaróként borította a keresztények feje fölé. A Szent Anya megjelenése és áldása bátorította és serkentette a görögöket, minden erejüket összeszedve legyőzték a szaracénokat. A monda másik verziója szerint a Szűzanya a vízbe mártotta fátylát és a tengeren keletkezett vihar szétfújta az ellenséges hajókat.

Az egyházi ünnephez népszokások is társultak az évszázadok során, ez a nap volt az ősz-és tél elválasztó napja,
szólás szerint ebédig ősz, ebéd után tél volt már. Megfigyeléseik szerint a tél olyan lett, mint amilyen az időjárás volt ezen a napon. Eddigre befejezték a mezei munkákat, a tél közeledte miatt az állatokat fedett helyre vitték. A nap egyben a hajadonok ünnepe is, úgy tartották, ha ezen a nap hó fedi be a földet, sok esküvő várható. A lányok már a reggeli misén azért imádkoztak, hogy "hó takarja be a földet és kendő az ő fejüket". A házakat (különösen a repedéseket, nyílásokat) rendbe hozták, a nyári lakból ilyenkor költöztek a melegebb téli házakba, megkezdődött a fűtési időszak. (Ez utóbbi szokás máig fennmaradt, Kijevben pl. október 15-vel kezdődik a fűtési szezon -- az épületek 90%-a távfűtéses).

Egy 1999-ben született elnöki rendelet nyilvánította ezt a napot az ukrán kozákok napjává, az ukrán kozákság megjelenése, szerveződése, tevékenysége és történelme példája az ukránok szabadság és függetlenségvágyának, szorosan kapcsolódik az ukrán nemzetiség és függetlenség mozgalmához. A mostani köztársasági elnök nevezte ki ezt a napot az Ukrán Felkelő Hadsereg emléknapjává. E 2 utóbbi ünnepről állami szinten emlékeztek meg, a köztársasági elnök és a kormányfő asszony közös koszorúzást tartott Kijevben a Szófia téren, Hmelnyickij szobránál és egyúttal ott zajlott ünnepélyes keretek között a frissen végzett katonai növendékek eskütétele.

2008. október 13., hétfő

előrehozott választási játékok

A köztársasági elnök úr múlt csütörtökön, október 9-én rendeletével feloszlatta az ukrán parlamentet, a Verkhovna Rada-t (VR) és előrehozott választásokat tűzött ki december 7-re. Másnap, pénteken, október 10-én, a narancsos szövetséges, БЮТ (Julia Tyimosenko Blokkja), a Kijevi Körzeti Bírósághoz fordult keresettel, hogy a bíróság nyilvánítsa érvénytelenné az elnöki rendeletet, mert az törvénytelen.

Ukrajnában a bíróságokon bármit és bárkit fel lehet nyomni, és pénzügyi érvekkel vagy esetleges egyéb nyomásgyakorlással az elvárt ítéletet nagy valószínűséggel el lehet érni. A törvényellenességgel kapcsolatban 2 indokot hoztak fel, az egyik, hogy parlamenti határozat ellenére még mindig nem készült el a választók névjegyzéke Ukrajnában, a másik pedig, hogy nincsenek meg a szükséges források a választások lebonyolítására. I
tt, ahol maholnap a szavazások és választások népi játékká válnak, mert az elmúlt 4 évben 4-szer választottak vagy parlamentet, vagy elnököt, tisztán és demokratikusan, nem tudni, hogy ki és mi alapján szavazhat, vagy nem szavazhat?

A bírósági kereset beadását követően a köztársasági elnök eltávolította az egyik bírót, mondván, nincs ahhoz joga, hogy ezzel a keresettel kapcsolatban határozatot hozzon. Egyből, szombat reggel elindult a választási kampány, összeült a Központi Választási Bizottság és kérte, hogy a számításai szerint szükséges
UAH 417MM összeget október 13-ig bocsássák rendelkezésére a választások lebonyolításához. Az elnök felszólította a kormányfőt, biztosítsa a forrásokat. De még ugyanezen a napon (szombat!) a körzeti Bíróság ítéletével felfüggesztette az elnöki rendeletet, így a választások szervezésével kapcsolatban senki nem dolgozhat, leállt a gépezet.

Vasárnap pihenésképpen kicsi purpárlé következett, de-lesznek-de-nem-nem-lesznek-választások, aztán ma, hétfőn, jött a végső, döntő érv: az elnök megszüntette a Kijevi Körzeti Bíróságot -- és ha nincs bíróság, nincs határozat sem.Ez a kis utójáték méltó megkoronázása Ukrajna legrövidebb ideig dolgozó parlamentje működésének. Tavaly szeptember 30-én tartották az első előrehozott parlamenti választásokat, a szavazás eredményeként, november 23-án kezdte meg munkáját a 6. VR. A választások eredményeként 5 párt jutott be a parlamentbe: RP (Régiók Pártja, Janukovics vezetésével), BJUT (Júlia Tyimosenko Blokkja), NU-NSz (Mi Ukrajnánk-Népi Önvédelem Szövetség, az 1ső Juscsenko pártja, a 2dikat Lucenko vezeti), a KP (Kommunista Párt) és LB (Litvin Blokkja). Bár a narancsos koalíciót megint hamar összehozták, kezdettől fogva ingatag lábakon állt, a koalíciós szerződést aláíró 227 képviselő mindössze 1 szavazati többséget jelentett a parlamentben. Ennek ellenére simán sikerült megválasztani a parlament elnökét, de a miniszterelnököt, csak többszöri nekifutásra tudták megszavazni, mert a koalíció 2 tagjának sem működött az elektromos rendszerben a szavazókártyája, illetve a megismételt szavazásnál a parlament elnökének szavazólapocskáját, mellyel az elektromos rendszerbe beléphetett volna -- ellopták. Harmadszorra szavazták meg a miniszterelnöknek jelölt Júliát -- kézzel feltartott szavazással.

Kalandosan indult és így is folytatódott a parlament munkája. Amit lehetett, összehoztak, ennyiszer sosem romlott el még a szavazást biztosító elektromos rendszer, volt áramhiány, sorozatosan blokád alá vonták a parlament elnökének pulpitusát, aki így számos alkalommal nem tudta megkezdeni munkáját, fizikailag akadályozták meg a képviselők bejutását az országgyűlés termébe.
Határozatot kevés esetben tudtak hozni, a 2008 évi költségvetést (képviselői ellátmányukkal együtt) megszavazták, ezenkívül egyetértettek a nyugat-ukrajnai árvízi csapás károsultjainak megsegítésében.

Csoda-e, hogy a 6. Verkhovna Rada kitüntette magát nemcsak a minden idők legrövidebb ideig, hanem a legeredménytelenebbül működő országgyűlés címmel is?

E gyümölcsöző törvényalkotói munkát a képviselők nem ingyen végzik,
havi UAH 52 ezer üti markukat, ez durván HUF 2 millió. Erre jönnek a különböző pótlékok bizottsági tagságtól függően és a kedvezmények. Ez utóbbiak száma sem kevés, pl. joguk van állandó lakóhelyüktől függetlenül lakásbérlési ellátmányra, vagy lakás célját szolgáló ingyenes ingatlanra. A tavalyi, új parlament megválasztását követően 42-en fordultak lakáskérelemmel Kijev városához és kapták meg tágas, belvárosi lakásaikat (belvárosi lakást havi EUR 2,5 ezertől lehet bérelni). Plusz a költségellátmány, valamint a nyári pótlék. A külön juttatások különösen annak fényében érdekesek, hogy a képviselők amúgy is ingyenesen közlekedhetnek bármely közlekedési eszközzel, ők és családtagjaik térítés nélkül használhatják a repülőterek, pályaudvarok, kikötők, stb. hivatalos, VIP várótermeit, mindenütt ingyen parkolhatnak, korlátlan és ingyenes egészségügyi biztosítást élveznek, térítés nélkül bármilyen autós közlekedést igénybe vehetnek feladataik elvégzéséhez, így szállhatnak meg szállodákban, ingyenes szanatóriumi ellátást kapnak és térítés nélkül nyaralhatnak a Fekete-tenger partján a parlament tulajdonában lévő nagyon kellemes, minden luxussal ellátott üdülőkben.

Képviselőnek lenni jó. Készüljetek, mindjárt indul a nagy választási show.


2008. október 8., szerda

Baku, Azerbajdzsán


Azerbajdzsán Európa és Ázsia találkozásánál fekszik, az egykori selyemút mentén, 3 érdekszféra kereszteződésében: a közel-keleti muszlim, az orosz és az EU. Történelme során az első kettőhöz kapcsolódott, a 20. sz. végére mégis szövetségi partnerség szempontjából az EU-t választotta. A javak eloszlása nagyon egyenetlen, tipikus fejlődő országot követi – hirtelen meggazdagodott, vagyonos réteg és szegényebb szegmensek között vékony, kialakulóban lévő középosztály. Húzóágazat az olaj és gáz, az azeriek tradicionálisan kereskedők. Az ország lakosságának többsége siíta muszlim, hivatalos nyelve azeri, az orosz nyelviséggel kapcsolatban Ukrajnához hasonló fóbiák, vagy korlátozások nincsenek.


Az odaútról annyit, hogy Pestről a szomszédos országból induló teli járaton 4-őnkön kívül csak 5 nő utazott, a gép este indult, éjjel értünk oda, a Kaszpi tenger felett berepülő gépről csodás látvány nyílt a kivilágított olaj-fúró-tornyokra. Visszafelé közvetlenül Kijevbe repültem (helyi airlines, tele gép), mellettem 3-éves kisfiával egy azeri nő utazott meglátogatni Ukrajnában tanuló unokahúgát. Anya és fia váltogatva, hol azeriül, hol oroszul beszélgettek. Nem is értette a kérdésemet, hogy-hogy beszélnek oroszul. Azt mondta, ők azeriek, otthon többnyire azeriül beszélnek, a csemete orosz óvodába jár, édesanyja nyugdíjas orosz tanár, kezdettől 2-nyelvre tanították a fiucskát, mert jobb, ha anyanyelvén kívül mindjárt még 1 nyelvet tud. Logikus, nem?Baku jelképe a Szűz-Torony, őrtoronynak épült, és egykor tenger mosta falát, ma az Óváros szélén áll. Több legenda is kapcsolódik hozzá, az egyik verzió szerint egy királyi leányzóról kapta nevét, aki a torony tetejéről vetette mélybe magát szerelmi bánatában.


Az Óváros mellett, a Kaszpi tenger partján végig szép házak és paloták állnak, a 19.sz. végén, 20.sz. elején építtette őket az egyik olajból meggazdagodott azeri milliomos. Ahogy a helybéliek mesélték, vizet keresett, lefúrt és olajat talált. A század elején az olajból meggazdagodott 2 helyi család egymással versengve próbált tenni a városért és lakóiért, paloták, kórházak, más szociális és kulturális épületek születtek támogatásukból. Ma Bakuban a legtöbb épület homokkővel bevont homlokzatát alulról világítják meg, ez a fajta megvilágítás népszerű a városban, és nagyon-nagyon jól mutat. Egyből a torony mellett található egyik palotában szállt meg 1944-ben De Gaulle, amikor Moszkvába utazott Sztálinnal tárgyalni, Bakuban szakította meg útját.


A tengerparton álló új épületek szállodák, ablakaikkal a Kaszpi tengerre, ahol távol a vízben a fúrótornyok állnak. A fúrótornyokon dolgozó munkásokat hetente váltják, kora reggel a bakui kikötőből induló hajó végigjárja az olajkutakat, megy az új váltás és hazatérnek az előző hetiek. A taxis szerint jól elvannak hét közben a kutakon, szabad idejükben horgásznak, mert szerinte a víz a kút körül sem szennyezett. (A képen reggel fél 8-kor az ingázókat vívő hajó indulás előtt a bakui kikötőben.)Az Óváros az Unesco világörökségének része, bár helyi kísérőnk szerint pár hónapja kikerült belőle, mert területén több helyen újabb beépítések történtek (mivel nincsenek szabad telkek, az árak csillagászatiak), ill. a régi épületek egy része mai szellemben került felújításra (majd értékesítésre). Az Óváros bejáratánál áll a Majdan (piactér és iskola), mellette az utazókat valaha kiszolgáló karavánszeráj. Az Óváros területén található a sirváni sahok palotája, az épületegyüttesen belül a palotán kívül mecset, fürdő, madrasza is található. Ma Baku népszerűsége különleges geopolitikai helyzete miatt nő, az Óváros melletti belvárosi Fontanszkaja teret benépesítik a zsibongó, sétáló helyiek, a portékáikat árusító kereskedők és a nézelődő turisták. Kb. ennyi 1,5 nap munka, 2-szer 3 óra repülőút és egy bő 2 órás városi séta hozadéka.2008. október 4., szombat

ez a gáz

Nem mindennapi körülmények között zajlottak az orosz-ukrán kormányfői tárgyalások a jövő évi gázszállításokról. Az egyébként sem egyszerű orosz-ukrán kapcsolatokat sok minden beárnyékolja, legfrissebbként az ukrán fegyverszállítmányok Grúziába, a mai ukrán belpolitikai helyzetben egyre valószínűbbek az újabb rendkívüli választások.

Tyimosenko és Putyin alapvetően 2 témában tárgyaltak, az 1ső az együttműködés politikai alapjai, mint pl. lesz gáz jövőre is, ennek ára az elkövetkező 3 évben fogja elérni a világpiaci szintet, a szállítmányok közvetítő nélkül mennek, GP közvetlenül a NG-nak, együtt re-exportálnak 3dik országokba. A másik téma a gázszállítmányokkal kapcsolatos gazdasági kérdések: a gáz mennyisége, ára, a jelenlegi NG adósság (USD 1,8MMM) visszafizetése, no meg a 11MMM m3 gázzal kapcsolatos külön elszámolás. A jövő évi ár, ill. számításának formulája még nem ismert, a világpiaci ár USD 500 körüli, az ukrán 2009 évi költségvetés USD 250-re készült, ami optimista scenario figyelembe véve a mai viszonyokat. Ukrajna biztosítja az orosz gázszállítmányok akadálytalan tranzitját nyugat felé, segíti a GP-ot az Ukrajna területén gázelosztással foglalkozó production site-ok vásárlásában és támogatja az orosz belépést a WTO-ba. A 2 fél szándékai szerint az elkövetkező 2 hónapban véglegesítik a megállapodásokat. Kérdés, kivel és mennyi időre?

A gázszállításokról szóló tárgyalások eseményeiről a híradásokból folyamatosan bontakozott ki ez a kis színes. Csütörtök reggel az ukrán köztársasági elnök lvovi látogatásra indult, rövid megtett út után műszaki probléma miatt visszafordult,
kényszerleszállást hajtott végre, egy másik előkészített állami gépen elutazott. Ezzel egy időben az elnök úr sajtósa nyilatkozott, hogy a miniszterelnök-asszony összefutván az elnökkel a reptéren, minden udvariassági és etikett szabályt megsértve nem ment oda hozzá, nem üdvözölte, hanem egyből a VIP váróba távozott. Majd egy kis rövid híradás, hogy valójában az a gép, amin az elnök elrepült, a miniszterelnök-asszonyra és delegációjára várt, akik így nem tudtak időben elindulni a korábban egyeztetett, elég fontos moszkvai tárgyalásra. Nyilatkozat az elnöki titkárságról - a gép tulajdonképpen tartalékként szolgált az elnök útjához. Röpke polémia arról, ha ez a gép tartalék volt, miért nem készített elő az államigazgatási hivatal repülőt a kormányfő tervezett orosz útjára. És megszólalt a miniszterelnök-asszony titkársága is, az elnök készakarva akadályt kívánt görgetni a kormányfő moszkvai útja elé. Azután apró hozzászólások, tisztázása annak, hogy nem volt tartalékgép előkészítve egyik úthoz sem. A miniszterelnök-asszony egy kis charter-gépet kerített és ezen repült el delegációjának 7 másik tagjával, a többiek órákkal később követték. Péntek délutánra az is kiderült, az elnök gépével nem volt műszaki probléma.

Azért lássuk be, ez nem csúnya, mondjuk soft és vicces, tutin van még ennél lejjebb is. 4 éve még összeölelkezve, kéz a kézben álltak a Majdanon, narancsos szövetségesként indultak tömegek és lelkek által támogatva a változásért, új, jobb, tisztább jövőért. Ők a 3-szoros koalíciós partnerek, akiknek Ukrajna érdekei mindenek előtt.

No comment.
Képzeljétek, ha nem lennének szövetségesek?